Welzijn op het werk (voor leidinggevenden)

Leiderschap & Communicatie
Welzijn op het werk
Inhouse
Klassikaal
KMO-portefeuille
Prijs op aanvraag

Inleiding

In deze opleiding maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang  van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij vertalen we de wetgeving in praktische tools.

Doelstelling

Verwerven van kennis en sensibilisatie over de wettelijke taken en de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn in het kader van een welzijn- en preventiebeleid van de onderneming:

 • Wat zegt de wetgeving? (module 1)
 • Wat zijn mijn taken en verplichtingen binnen een welzijnsbeleid? (module 1)
 • Hoe pak ik het psychosociaal welzijnsbeleid aan in mijn onderneming? (module 2)
 • Hoe ga ik om met stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk, conflicten,...? (module 2)

Doelgroep

“Bedrijfsleiding, afdelingshoofden, preventieadviseurs, verantwoordelijken, …”

Wij hebben deze lijst niet exhaustief opgesteld. In overleg met de dienst risicobeheersing kan de opleiding ook opengesteld worden voor een ander doelpubliek. De opleiding wordt indien vereist, aangepast.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 2 delen

Module 1: basisaspecten

 •  Wettelijk kader
 •  Welzijnswet, CODEX en ARAB
 •  Risicoanalyse, Globaal preventieplan en Jaaractieplan
 •  Taken en verplichtingen van de verschillende actoren aangaande het welzijnsbeleid

 

Module 2: psychosociale aspecten

 •  Preventiebeleid psychosociaal welzijn: wat houdt dit nu in?
 •  Psychosociale risico's in kaart brengen en aanpakken: methoden en actieplan
 •  Een werknemer heeft een psychosociaal probleem: welke zijn de interventiemogelijkheden voor een werknemer?
 •  De diverse actoren bij de uitrol van het beleid
 •  Uitrol van uw preventiebeleid psychosociaal welzijnsbeleid: welke zijn de “next steps” en “to do’s”?

Lesgevers

Onze lesgevers zijn ervaren professionals in hun vakgebied. Hun hoofdtaak bestaat uit onze klanten bijstaan als externe preventieadviseur. Ze delen de volledige kennis die ze hebben vergaard in hun eigen sector en door dagelijks contact met klanten. Ze bieden uitgebreide inzichten in de verantwoordelijkheden van de interne preventieadviseur en belichten de essentiële aspecten van welzijn op het werk. Op deze manier verwerft jouw personeel zowel technische als praktische kennis.

 • In module1 licht een preventieadviseur, expert in veiligheid, u de basisaspecten toe.
 • De module 2 wordt verzorgd door een preventieadviseur, expert in psychosociale aspecten.

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Vraag nu je voorstel op maat aan