Omgaan met traumatische gebeurtenissen

Leiderschap & Communicatie
Psychosociaal welzijn
KMO-portefeuille
Inhouse
Klassikaal
Prijs op aanvraag

Inleiding

Wanneer medewerkers geconfronteerd worden met traumatische gebeurtenissen (zwaar arbeidsongeval, dood van een collega,…) is het belangrijk dat er opvang voorzien wordt voor de slachtoffers. De eerste acute opvang (eerste uren na het gebeuren) wordt het best verzorgd door een collega. De collega is een ‘bekend gezicht’, kent de werking van de organisatie en de aard van het werk goed.

Naast de collega’s speelt natuurlijk ook de leidinggevende een belangrijke rol in de opvang van de slachtoffers/betrokken medewerkers. Het is bijgevolg van belang dat leidinggevenden een goed inzicht hebben in het normale verloop van een schokverwerkingsproces. Deze informatie zorgt ervoor dat de leidinggevenden bepaalde gedragingen leren kaderen. Daarom is het essentieel dat zij opgeleid worden om deze acute opvang en het vervolg in goede banen te leiden.

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doel de leidinggevenden te informeren en een houvast te bieden voor wat ze kunnen doen bij traumaopvang van collega’s naar aanleiding van traumatische gebeurtenissen. Daarnaast wordt er meer informatie gegeven over het belang van een traumaopvangbeleid in de organisatie. De opleiding is gericht op leidinggevenden/sleutelpersonen die hun medewerkers mogelijks opvangen vlak na traumatische gebeurtenissen.

Doelgroep

De opleiding rond traumaopvang is voor leidinggevenden.

Programma

De opleiding bestaat uit twee delen:

  • Theorie: in het eerste deel wordt een theoretische basis gegeven over wat een schokkende gebeurtenis dan wel trauma juist inhoudt, welke factoren ervoor zorgen dat een trauma sneller zal ontstaan, welk type slachtoffers er bestaan en wat de tijdslijn is die volgt op een schokkende gebeurtenis. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van het opstellen van een traumaopvangbeleid (primaire, secundaire en tertiaire preventie).
  • Praktijk: in het tweede deel wordt concreet ingegaan op de opvang. Het is belangrijk dat men weet wat de belangrijkste noden van het slachtoffer zijn, welke principes van psychologische bijstand men in gedachten dient te houden en aan welke reacties men zich kan verwachten.

Lesgevers

Onze lesgevers zijn preventieadviseurs psychosociale aspecten en andere experten met ruime ervaring in kleine en/of grote ondernemingen, zoals consultants.  

Praktisch

  • Duurtijd opleiding: 3 uur
  • Maximaal aantal deelnemers: 10 personen.  
  • Dit is een in-house opleiding op maat van uw organisatie. 
  • Taal: Nederlands of Frans 

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Vraag nu je voorstel op maat aan