Basisopleiding hulpverlener (20u)

Eerste hulp
Inhouse
Klassikaal
KMO-portefeuille
Prijs op aanvraag

Inleiding

Een ongeluk binnen je organisatie is helaas nooit uit te sluiten. Daarom is het van cruciaal belang dat medewerkers goed getraind zijn om eerste hulp te verlenen.

Afhankelijk van de risicoanalyse van je bedrijf is het bovendien verplicht een aantal hulpverleners te bepalen. Heb je als werkgever 50 werknemers in dienst (of 20 in ondernemingen met een gemiddeld tot hoog risico)? Dan moet je één of meerdere hulpverleners aanduiden en opleiden.

Doelstelling

  • Een doeltreffende aanpak verzekeren bij ongevallen
  • Op een correcte manier de eerste hulp leren toedienen
  • Definitieve bijvoorbeeld (wond-)verzorging adequaat toepassen

Programma

Het programma bestaat uit 4 modules:

  • Module 1: Benadering van levensbedreigende situatie met reanimatietechniek
  • Module 2: Bewustzijns-, ademhalings- en bloedsomloopstoornissen en shock, werking en gebruik van een automatische externe defibrillator (AED)
  • Module 3: Brand- en vrieswonden, elektrocutie, vergiftigingen, oogletsels en andere aandoeningen
  • Module 4: Letsels aan botten en gewrichten, wonden en wondverzorging, evacuatie, bedrijfsapotheek

Op de laatste halve dag van de opleiding zal er een schriftelijk examen afgenomen worden.

Lesgevers

Attentia doet voor haar EHBO opleidingen beroep op in eerste hulp gespecialiseerde lesgevers die zich voortdurend bijscholingen. Naast het geven van opleidingen staan onze lesgevers in het werkveld als verpleegkundige, ambulancier of brandweer. Dit maakt dat zij dagelijks in aanraking komen met het verlenen van de eerste hulp in de praktijk. Op deze manier kunnen zijn hun kennis constant uitbreiden en hun ervaringen delen met de deelnemers van de opleiding.  

Attest

Attentia is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de opleiding en het afleveren van het getuigschrift van hulpverlener. 

Subsidies

De opleidingen kunnen deels gefinancierd worden met subsidies via Constructiv , Alimento  en het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques.

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Vraag nu je voorstel op maat aan