Primaire tabs

U bent hier

Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen met VR

 

Inleiding

Op 28 maart 2014 verscheen het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Voortaan zijn deze bepalingen terug te vinden in titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk. Hiermee  krijgt de werkgever gedetailleerde en duidelijke verplichtingen om de brandrisico’s binnen zijn organisatie te evalueren. Zo zal hij een brandpreventiedienst moeten oprichten en ervoor moeten zorgen dat er voldoende en snelle evacuatieroutes beschikbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie.

Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

 

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in het ontstaan van een brand
 • Herkennen en correct gebruiken van verschillende types van brandblussers
 • Bepalen van prioriteiten bij het uitbreken van een brand
 • De evacuatie vergemakkelijken door:
  • het garanderen van het uitvoeren van de taken in verband met de waarschuwing en de melding
  • het in veiligheid brengen van personen in afwachting van de tussenkomst van de openbare hulpdiensten
  • het verzekeren van een snelle toegang tot de onderneming voor de openbare hulpdiensten
  • het vlug naar de plaats van onheil leiden van de openbare hulpdiensten en door het signaleren van de situaties die de evacuatie kunnen hinderen

 

Doelgroep

Leden van de brandbestrijdingsdienst, evacuatieverantwoordelijken, preventieadviseurs en alle medewerkers die inzicht willen krijgen in het gebruik van blusmiddelen

 

Programma

Theorie

 • Preventie
 • Branddriehoek & brandklassen
 • Types blusmiddelen
 • Evolutie van een brand
 • Evacuatie en richtlijnen

 

Praktijk met VR bril

 • Blussen van diverse brandhaarden met kleine blusapparaten 
 • Alternatieve blusmethodes
 • Deurprocedure
 • Alarmering

Alle praktische oefeningen gebeuren onder de permanente begeleiding van een ervaren lesgever in de virtuele omgeving.

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zich voorafgaand aan de training vertrouwd te maken met de virtuele omgeving en te kunnen stoppen wanneer hij/zij dat wenst. De VR-oefeningen worden steeds voorafgegaan door uitleg nodig voor het goed functioneren van de VR. De lesgever kan de deelnemer tijdens de oefeningen corrigeren indien hij dit nodig acht.

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

Attentia Academy

 

Prijs

€ 218 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest per deelnemer en praktijk materiaal).

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Inschrijven

25 april 2024 (9u00 - 12u00)
CRS 9108 - Brandveiligheid - Praktisch gebruik van blusmiddelen met VR - 25/04/2024 - Kortrijk

Kortrijk
Schrijf je in

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer