Praktisch gebruik van blusmiddelen - blended learning

Arbeidsveiligheid
Inhouse
Blended learning
KMO-portefeuille
€227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).
Waarom?

Op 28 maart 2014 verscheen het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Voortaan zijn deze bepalingen terug te vinden in titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk. Hiermee  krijgt de werkgever gedetailleerde en duidelijke verplichtingen om de brandrisico’s binnen zijn organisatie te evalueren. Zo zal hij een brandpreventiedienst moeten oprichten en ervoor moeten zorgen dat er voldoende en snelle evacuatieroutes beschikbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie.

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in het ontstaan van een brand
 • Verschillende types brandblussers herkennen en correct gebruiken
 • Prioriteiten bepalen bij het uitbreken van een brand
 • De evacuatie vergemakkelijken door:
  • De taken rond waarschuwing en melding uit te voeren.
  • Personen in veiligheid te brengen in afwachting van tussenkomst door openbare hulpdiensten.
  • Te verzekeren dat openbare hulpdiensten snelle toegang krijgen tot de onderneming en hen naar de plaats van onheil te leiden.
  • Situaties die de evacuatie kunnen hinderen te signaleren bij de hulpdiensten.

Doelgroep

Deze opleiding brandveiligheid richt zich tot leden van de brandbestrijdingsdienst, evacuatieverantwoordelijken, preventieadviseurs en alle medewerkers die inzicht willen krijgen in brandgevaar en blusmiddelen. 

Programma

Theorie 

In het theoretische gedeelte komen deze onderwerpen aan bod:  

 • Preventie 
 • Branddriehoek & brandklassen 
 • Types blusmiddelen 
 • Evolutie van een brand 
 • Evacuatie en richtlijnen 

  

Praktijk 

De praktijk duurt gemiddeld 2u en vindt plaats in een speciale bluswagen (fire fighter). Deelnemers leren hoe ze verschillende blusmiddelen moeten gebruiken: CO², poeder, schuim, branddeken, haspel. 

 

De deelnemers leren daarnaast zelf een brandhaard te blussen onder permanente begeleiding van een lesgever. 

  Contact

  Bel ons op 02 526 86 44

  of stuur een mail naar academy@attentia.be

  Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

  Contacteer ons om deze opleiding enkel voor je bedrijf te organiseren.