Primaire tabs

U bent hier

Bijscholing preventieadviseur - Praktische webinar: Hoe vul ik een jaarverslag in?

Inleiding

Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

 

Doelgroep

  • Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau III tot Niveau I. Preventieadviseurs of assistenten bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • Alsook zijn ze bestemd voor zowel grote als kleine of middelgrote onderenemingen.
  • Leden van de hiërarchische lijn en kaderleden (managers, supervisors en afdelingshoofden) die op de hoogte wensen te blijven van de laatste wijzigingen in hun vakgebied.
  • Beleidsmakers: de preventieadviseur, de HR-manager of HR-medewerker, hoger management, de werkgever / zaakvoerder.
  • Vereiste voorkennis: u heeft een basiskennis m.b.t. wetgeving inzake psychosociaal welzijn

 

Programma

Het jaarverslag is een verslag over de werking en de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tijdens het voorafgaande jaar.

Dit verslag dient jaarlijks te worden opgemaakt en worden gefinaliseerd voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag vast. Dit bevat een groot aantal gegevens, over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen kalenderjaar. Enkele voorbeelden zijn statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties uit het jaaractieplan, collectieve gegevens betreffende de psychosociale interventies enz.…

In deze  webinar wordt op praktische wijze toegelicht hoe zulk verslag wordt ingevuld. Welke gegevens zijn er nodig  en bij welke interne en externe partijen zijn deze mogelijks te verzamelen.

Bent u reeds voorbereid maar hebt u specifieke vragen over hoe bepaalde informatie beantwoord dient te worden? Of is het invullen van een jaarverslag volledig nieuw voor u en wilt u weten hoe u dit kan aanpakken? Deze webinar helpt u om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan.

 

Attest

Na de opleiding krijgen de deelnemers een attest van deelname.

 

Interesse in een opleiding bij u ter plaatse ?

 

Prijs

€ 125 per deelnemer excl. btw.

Annulatie/wijzigingskosten:
Wanneer u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vervangen door een collega. U meldt ons dit schriftelijk via mail.

  • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
  • Annulatie kan kosteloos in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding, met de nodige attesten via mail. Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de opleiding afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.
  • Bij annulatie/wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 10% van de kostprijs worden doorgerekend. 
  • Bij annulatie/wijziging minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande opleiding, zal 50% van de kostprijs gefactureerd worden.
  • Bij annulatie/wijziging minder dan 14 kalenderdagen voor de geplande opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige kostprijs door te rekenen.

Attentia Academy behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten (bvb door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bvb door ziekte van de lesgever, overmacht of door onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.
In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Dit tarief geldt voor alle opleidingen die doorgaan in kalenderjaar 2021.

Interesse?
Er zijn voorlopig geen opleidingen gepland.
U kunt contact opnemen met academy@attentia.be, zij houden u op de hoogte van zodra nieuwe data bekend is.

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer