Bijscholing preventieadviseur: opleiding gevaarlijke producten

Preventieadviseur
Arbeidsveiligheid
Intercompany
Online
Klassikaal
Arbeidshygiëne
Eendaagse opleiding
€226 per deelnemer, excl. BTW

Inleiding

Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

Doelgroep

Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau III tot Niveau I. 

Alsook zijn ze bestemd voor zowel grote als kleine of middelgrote ondernemingen.

Preventieadviseurs of assistenten bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Leden van de hiërarchische lijn en kaderleden (managers, supervisors en afdelingshoofden) die op de hoogte wensen te blijven van de laatste wijzigingen in hun vakgebied.

Beleidsmakers: de preventieadviseur, de HR-manager of HR-medewerker, hoger management, de werkgever / zaakvoerder.

Programma

U hoeft geen leidinggevende te zijn van een chemieconcern om in aanraking te komen met gevaarlijke producten. Op elke werkvloer zijn er risicovolle vloeistoffen te vinden. Bureaus moeten immers gekuist worden, afvoeren ontstopt en sanitair ontkalkt. Ontvetters, ontkalkers, ontstoppers, … De ene vloeistof produceert schadelijke gassen, terwijl de andere een corrosieve werking heeft. Helemaal complex wordt het wanneer u ook voor de bedrijfsactiviteit omgaat met gevaarlijke producten.

In deze opleiding staan we stil bij het herkennen van gevaarlijke producten. We gaan dieper in op welke de aandachtspunten zijn in de Safety Data Sheet en waar u nog bijkomende informatie kan vinden over de eigenschappen van chemische agentia. Tevens wordt ook de gewijzigde wetgeving over agentia met hormoonontregelende eigenschappen toegelicht (Codex, Titel 2). Daarnaast staan we stil bij de risicoanalyse chemische agentia, alsook de maatregelen die genomen kunnen worden. 

Lesgevers

Onze lesgevers zijn ervaren professionals in hun vakgebied. Hun hoofdtaak bestaat uit onze klanten bijstaan als externe preventieadviseur. Ze delen de volledige kennis die ze hebben vergaard in hun eigen sector en door dagelijks contact met klanten. Ze bieden uitgebreide inzichten in de verantwoordelijkheden van de interne preventieadviseur en belichten de essentiële aspecten van welzijn op het werk. Op deze manier verwerft jouw personeel zowel technische als praktische kennis.

Attest

Na de opleiding krijgen de deelnemers een attest van deelname.

Subsidies

Onze opleidingen Preventieadviseur komen in aanmerking voor de KMOportefeuille onder het thema Beroepspecifieke competentiesAttentia kan je terugvinden onder het registratienummer DV.O213465. 

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Inschrijven voor deze opleiding

CRS-2023-009155
15/10/2024
09:00 - 12:45

Online

€226 per deelnemer, excl. BTW