De ministerraad van 27 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de doelgroepvermindering voor de eerste werknemers.

 

Concreet gaat het om een wijziging van het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer. Daarnaast worden de doelgroepverminderingen voor een werkgever die een vierde, vijfde en/of zesde werknemer in dienst neemt, afgeschaft. Ten slotte wordt een overgangsbepaling ingevoegd om de rechten op verminderingen die reeds geopend waren voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers verder te waarborgen.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit mag ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd.

Gepubliceerd op13 May 2024