Op 31 oktober 2023 is in het Belgisch staatsblad een wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken verschenen.

 

De belangrijkste bepalingen zijn

  • Het financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht om medische redenen
  • Wijzigingen doelgroepverminderingen eerste werknemers vanaf 1 januari 2024
  • Flexi-jobs in de zorgsector

 

Bron: Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Gepubliceerd op13 May 2024