Op 8 april 2024 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 19/11 gesloten. Deze cao wijzigt een aantal bepalingen in de cao nr. 19/9, die betrekking heeft op de financiële bijdrage van werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers.

Hoewel tot nu was voorzien in een twee-jaarlijkse evaluatie van de forfaitaire bedragen van de werkgeversbijdrage in de prijs van de woon-werkabonnementen zijn deze sinds 1 juli 2019 onveranderd gebleven.

Cao 19/11 verhoogt deze bedragen nu op 1 juni 2024 tot 71,8% van de prijs van het gebruikte abonnement, tegenover 56% nu.

Ook wordt vastgelegd dat deze bedragen jaarlijks op 1 februari worden aangepast in de periode 2025-2029.

Bron Cao nr. 19/11 van 8 april 2024 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers

Gepubliceerd op13 May 2024