De ministerraad van 17 november 2023 heeft  op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de fietskilometervergoeding verhoogt.

 

Het ontwerp voorziet een verhoging van de maximale sociaal vrijgestelde fietskilometervergoeding tot 0,35 euro/km vanaf 2024 om de huidige kosten van het fietsgebruik beter te vergoeden. Er wordt ook een maximumbedrag ingevoerd van 2500 euro compensatie per kalenderjaar per werknemer.

 

Dit past in een reeks voorstellen van de regering om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer van alle werknemers te bevorderen.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: Ministerraad 17 novembre 2023 (News.Belgium)

Gepubliceerd op15 Jan 2024