Het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen, of GGMMI, verhoogt met 35 euro op 1 april 2024 en stijgt daarmee tot 2.029,88 euro/ maand.

Op 26 maart 2024 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) de CAO nr. 43/17 afgesloten, waarbij het GGMMI wordt verhoogd als de tweede stap in de reeks verhogingen die waren vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord 2021 – 2022.  

Het GGMMI is van toepassing op werknemers vanaf 18 jaar en op studenten vanaf 21 jaar en waarborgt een gemiddeld minimumloon op maandbasis. Het GGMMI evenwel niet identiek is aan een minimum maandloon. In het GGMMI zijn immers bepaalde sommen begrepen die in de loop van het jaar worden uitbetaald. Zo wordt bijvoorbeeld een eindejaarspremie of dertiende maand in aanmerking genomen om na te gaan of het GGMMI nageleefd wordt.

Een versterking van de fiscale werkbonus voor de laagste lonen zorgt ervoor dat de betrokken werknemers een hoger nettoloon overhouden aan deze verhoging en voor werkgevers is er een compensatie voor de verhoging van de loonkost voorzien door verhoging van de zeer lage loongrens van de structurele vermindering.

De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 127.99 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen die is vastgelegd op 128,11 punten, en zal dus naar alle waarschijnlijkheid in april 2024 overschreden worden. In dat geval zal het GGMMI opnieuw met 2% stijgen vanaf 1 mei 2024. 

Bron : NAR CAO van 26 maart 2024 nr. 43/17 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen

Gepubliceerd op13 May 2024