Berekening van de drempel.

Er was verwarring over hoe de drempel van 50 werknemers moest worden berekend, omdat de wetgeving verwijst naar de berekeningsmethode die wordt gebruikt bij sociale verkiezingen, die slechts om de vier jaar plaatsvinden.

De wet betreffende diverse economische bepalingen, die op 21 maart 2024 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, verduidelijkt deze kwestie. 

Hoewel de berekeningsmethode voor het aantal werknemers nog steeds gebaseerd is op die van de sociale verkiezingen, wordt nu verduidelijkt dat het gemiddelde personeelsbestand berekend wordt over een periode van vier kwartalen van het voorgaande kalenderjaar om te bepalen of een bedrijf (als juridische entiteit) de drempel van 50 werknemers heeft bereikt. Deze berekening moet telkens op 1 januari opnieuw worden uitgevoerd.

Bron : Wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 21 maart 2024

Gepubliceerd op13 May 2024