8 maart 2024 zal als stakingsdag beschouwd en uitbetaald worden voor die werknemers die afwezig zijn omwille van hun deelname aan deze actie en daardoor loonverlies lijden. 

Niet-gesyndiceerde werknemers

De niet-gesyndiceerde werknemers die deelgenomen hebben aan de actie zijn, indien ze de werkgever verwittigd hebben, rechtmatig afwezig van het werk. Zij ontvangen echter geen stakingsvergoeding, noch loon, tenzij de werkgever ermee instemt dat de werknemer inhaalrust of vakantie opneemt voor deze dag.

(Laattijdig) aanwezig door de stakingsactie

De werknemers die wegens de stakingsactie niet of niet tijdig op het werk kunnen geraken, kunnen enkel aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren indien ze kunnen aantonen dat de vertraging te wijten is aan een onvoorziene gebeurtenis op weg naar het werk die zich buiten de wil van de betrokken werknemer voordoet. 

In dit concreet geval wordt de stakingsactie via diverse kanalen vooraf aangekondigd, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kan nemen en hij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon.

Een onderneming mag geen uitzendkrachten tewerkstellen ter vervanging van stakende werknemers tijdens een betoging of staking.

Meer info vind je via het ABVV en ACV

Gepubliceerd op13 May 2024