In ons bericht van 3 juli 2023 werd aangekondigd dat  een gedeeltelijke compensatie is voorzien werd in de programmawet voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de COVID-19-pandemie, de overstromingen in de zomer van 2021 of het conflict in Oekraïne, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft.

 

De RSZ geeft in de tussentijdse instructies 2023/03 hierover een update :

 

Een gedeeltelijke compensatie is voorzien in een ontwerp van programmawet voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de COVID-19-pandemie, de overstromingen in de zomer van 2021 of het conflict in Oekraïne,  voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft. De betreffende wet van 4 juli 2023 werd gepubliceerd op 11 juli 2023, maar legistiek technisch moest er nog een wijziging aangebracht worden. Deze wijziging werd intussen op 13 oktober in een door de commissie goedgekeurd amendement doorgevoerd.

 

Het bedrag van de eventuele compensatie wordt op 18 oktober 2023 ter kennisgeving overgemaakt. Dit bedrag wordt toegerekend op de werkgeversrekening bij de RSZ, meer bepaald als betaling op de aangegeven bijdragen voor het 3 de kwartaal 2023 (saldo te betalen op 31 oktober 2023). De berekening is opgenomen in de tussentijdse mededeling van 17 juni 2023.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ - 2023/3 - Tussentijdse instructies

Gepubliceerd op13 May 2024