Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op 5 oktober 2023 een actiedag met als thema ''het recht op collectieve actie''.

Deze actie kan aanleiding geven tot afwezigheden van personeelsleden die deelnemen aan de actie.

5 oktober 2023 zal als stakingsdag beschouwd en uitbetaald worden voor die werknemers die afwezig zijn omwille van hun deelname aan deze actie en daardoor loonverlies lijden.  

De niet-gesyndiceerde werknemers die deelgenomen hebben aan de actie zijn, indien ze de werkgever verwittigd hebben, rechtmatig afwezig van het werk. Zij ontvangen echter geen stakingsvergoeding, noch loon, tenzij de werkgever ermee instemt dat de werknemer inhaalrust of vakantie opneemt voor deze dag.  

De werknemers die wegens de stakingsactie niet of niet tijdig op het werk kunnen geraken, kunnen enkel aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren indien ze kunnen aantonen dat de vertraging te wijten is aan een onvoorziene gebeurtenis op weg naar het werk die zich buiten de wil van de betrokken werknemer voordoet.   

In dit concreet geval wordt de actie via diverse kanalen vooraf aangekondigd, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kan nemen en hij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon.  


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer