Het Suikerfeest, ook bekend als Eid al-Fitr, markeert het einde van de vastenperiode van de ramadan, een heilige maand waarin moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Het Suikerfeest is een tijd van vreugde, dankbaarheid en samenzijn voor moslimgemeenschappen, vergelijkbaar met Kerstmis of het einde van de vastenperiode voor christenen. 

Het Suikerfeest is geen wettelijke feestdag. Aangezien het op een gewone werkdag valt, hebben de meeste werknemers niet automatisch vrijaf die dag. Individuele werknemers kunnen wel onderhandelen met hun werkgever over specifieke afspraken met betrekking tot wettelijke vakantie of andere vrije dagen (ADV, recup overuren…) om het Suikerfeest te vieren.  

Sommige werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid om flexibele werktijden te regelen voor religieuze festiviteiten zoals het Suikerfeest. Gezien dit geen wettelijke verplichting is en hierover dus ook geen vastgelegde regels of procedures bestaan, kan dit sterk variëren afhankelijk van de organisatie. 

Een werkgever is dus niet verplicht om in te gaan op verlofaanvragen van werknemers of vragen om de werkorganisatie aan te passen in kader van het Suikerfeest. Maar er moet wel over gewaakt worden om niet discriminerend op te treden. Discriminatie kan zich uiten door minder flexibiliteit te tonen ten opzichte van verzoeken die verband houden met religieuze vieringen of door de betrokken werknemers omwille van hun religieuze overtuigingen te beperken in hun kansen voor loopbaanontwikkeling of promotie

Gepubliceerd op13 May 2024