De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) kondigen op hun website aan dat ondernemingen en sectoren subsidieaanvragen kunnen indienen tussen 1 april 2024 en 31 mei 2024 voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie .  
 
Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. 
De sociale partners richten zich op projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen:

  • een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, en
  • de balans werk-priv√©leven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren 
      
    en dit, om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers te bevorderen. 
     
    Meer informatie over voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie en de aanvraagprocedure kan u nalezen op de website van de NAR

Bron : Nationale Arbeidsraad (NAR)

Gepubliceerd op: 13 May 2024