Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

In mei 2024 verhogen onder meer:    

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;  
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;  
  • Het flexi-uurloon  en het flexi-vakantiegeld in de horecasector

Ook de sectorale (minimum)lonen en vergoedingen in de privésector die gekoppeld zijn aan de overschrijding van de spilindex worden geïndexeerd met 2 %.

 

Bronnen:  Statbel (Belgisch Statistiekbureau – Federale overheidsdienst Economie)

Gepubliceerd op13 May 2024