De sociale verkiezingen 2024 vinden plaats tussen 13 en 26 mei. Dat lijkt nog even, maar vanaf X-30, gelegen in de periode van 14 tot 27 januari 2024 afhankelijk van de gekozen dag voor de sociale verkiezingen in jouw organisatie, start de occulte periode. 

 

Tijdens de occulte periode zijn werknemers beschermd tegen ontslag, zonder dat je daar als werkgever van op de hoogte bent. 

 

Vakbonden moeten hun kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen immers pas indienen ten laatste op X+35 (tussen 19 maart 2024 en 1 april 2024). De ontslagbescherming start echter al 65 kalenderdagen eerder

 

Start van de occulte periode 

 

Tussen 14 januari 2024 en 1 april 2024 is het dus absoluut afgeraden is om werknemers die kandidaat kunnen zij bij de sociale verkiezingen te ontslaan. Dat is iedere werknemer die geen leidinggevende is en op datum Y 6 maanden anciënniteit heeft, ofwel in de loop van 2019 minstens negen maanden onderbroken anciënniteit heeft bereikt. 

 

Pas vanaf X+77 ben je als werkgever zeker welke werknemers de ontslagbescherming definitief genieten in het kader van de sociale verkiezingen (en dus wie al dan niet kandidaat is). 

 

Bescherming van kandidaten 

 

Daarin een fout maken, kan je als werkgever duur komen te staan. De vergoedingen zijn in dat geval erg hoog omdat een kandidaat bij de sociale verkiezingen dezelfde bescherming geniet als een lid bij een ondernemingsraad

 

Wil je toch nog een arbeidsovereenkomst beëindigen vanaf X-30, contacteer ons dan zeker voor strategisch, juridisch advies

Gepubliceerd op13 May 2024