Deze beschermingsperiode begint te lopen 65 dagen vóór de kandidatenlijsten neergelegd worden (X +35). Vandaar dat elke werknemer een mogelijke beschermde kandidaat is. Er kunnen ook nog aanpassingen gebeuren aan de kandidatenlijsten tot uiterlijk X+76. Deze eventuele nieuwe kandidaten zijn ook beschermd tegen ontslag.

Het is dan ook aan te raden tijdens deze occulte periode geen werknemers te ontslaan. Zo voorkomt u dat u een beschermingsvergoeding zou verschuldigd zijn aan de ontslagen werknemer. Kandidaten voor de sociale verkiezingen genieten immers een speciale ontslagbescherming, of ze nu uiteindelijk verkozen worden of niet.

De sociale verkiezingen worden georganiseerd in de periode van 13 mei 2024 tot en met 26 mei 2024. Afhankelijk van de gekozen datum in uw onderneming start de beschermingsperiode dus in de periode van 14 januari 2024 tot en met 27 januari 2024.

Gepubliceerd op13 May 2024