De regering heeft een akkoord bereikt voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot. Die vormt een belangrijke parameter bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens voor 2024.

De hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark en zorgt zo voor een correcte en representatieve berekening. Zo worden mensen die nog niet konden kiezen voor een elektrische bedrijfswagen of geconfronteerd worden met productievertragingen niet nodeloos geviseerd en gaat de vergroening van het bedrijfswagenpark in sneltreinvaart verder.

Tot vandaag werd bij de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot, die gebruikt wordt om het voordeel alle aard te berekenen, enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden van wagens. Doordat er steeds meer zuinige wagens ingeschreven worden daalt die referentie co2-uitstoot jaarlijks, en stijgt het voordeel alle aard van fossiele wagens. Sinds 2021 hebben nieuw ingeschreven fossiele wagens echter enkel een WLTP-waarde.

Op voorstel van Minister Van Peteghem besliste de Regering om de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot vanaf inkomstenjaar 2024 te moderniseren. Voortaan zal men rekening houden met alle wagens. Voor auto’s waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot.

Ondertussen gaat de vergroening van de bedrijfswagens, een hervorming van minister Van Peteghem, onverminderd verder. De hervormde berekening van de VAA heeft geen enkele impact op de voorwaarden en doelstellingen van der hervorming die eind 2021 werden beslist en vastgelegd. Vanaf 2026 zullen enkel koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn.

Bron : Persbericht Minister van Financiën Vincent van Peteghem

Gepubliceerd op13 May 2024