In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk.

Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en werkgevers die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden.

De toenemende relevantie van psychosociale risico's

Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving sinds 2014, benadrukken de toegang tot interne procedures voor werknemers en de rol van interne actoren bij de preventie van deze risico's.

De nieuwe 277 pagina’s tellende collectie, die meer dan 500 uittreksels van gerechtelijke beslissingen bevat en verdeeld is over zes thema’s, biedt een uniek inzicht in de aanpak van psychosociale risico's binnen de Belgische arbeidscontext.

Vooruitkijken

Deze verzameling is niet alleen een momentopname; het document zal regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe ontwikkelingen en rechtspraak te weerspiegelen. Dit benadrukt de toewijding aan continue verbetering en actualisatie van benaderingen om psychosociale risico's op het werk aan te pakken. Het document is online beschikbaar op de webpagina van de FOD Werkgelegenheid, in het thema Psychosociale risico’s op het werk, onder het tabblad “Regelgeving”.

Bronnen

Gepubliceerd op13 May 2024