De ministerraad van 13 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt als volgt tegemoet te komen aan het protocolakkoord van 22 december 2022 van de sociale partners van de paritaire comités 144 en 145:

  •  
  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw
  • het aantal dagen als uitzendkracht blijft ongewijzigd
  • daarnaast is er een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (100 halve dagen, in plaats van 50 hele dagen, zijn mogelijk). Deze speciale regeling geldt niet voor de uitzendarbeid
  • de specifieke regels voor de witloof- en fruitteelt worden afgeschaft, met uitzondering van de specifieke dagforfaits voor de witloofsector
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (cao)
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt

 

Bovendien heft het ontwerp van koninklijk besluit de bepalingen op die werden ingevoerd tijdens de periode van de coronacrisis en die vandaag niet langer van kracht zijn. De maatregelen in dit ontwerp van koninklijk besluit treden in werking op 1 juli 2023. Het besluit is niet meer van kracht na 31 december 2023, behalve wat betreft de bepalingen van tijdens de coronacrisis.

 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

 

Bron :

  • Federale Ministerraad 13 oktober 2023 (News.Belgium)

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer