Werkgevers hebben tot 31 maart 2024 de tijd om een opleidingsplan op te stellen dat in hun bedrijf moet worden uitgevoerd.

De regelgeving voorziet dat de werkgever binnen de maand na de inwerkingtreding van het opleidingsplan op elektronische wijze een afschrift daarvan aan de door de Koning aangewezen ambtenaar zendt. Echter, momenteel is de bevoegde ambtenaar nog niet aangeduid en zijn de nadere regels en voorwaarden nog niet vastgesteld. In afwachting van deze regels wordt het opleidingsplan in de onderneming bewaard.

Dit opleidingsplan moet niet aan de Arbeidsinspectie of de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden overgemaakt.

Bron : Federale overheidsdienst Werk Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)

Gepubliceerd op13 May 2024