Met het toenemende gebruik van de fiets door werknemers, rijst de vraag naar verplichtingen voor werkgevers die verband houden met de veiligheid en het welzijn van werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer of in uitvoering van hun werk.

Om werkgevers hierin te ondersteunen heeft de Nationale Arbeidsraad een checklist ter beschikking gesteld met een overzicht van de voornaamste verplichtingen die vastliggen in :

  • de Codex over het welzijn op het werk
  • de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
  • de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen.

Bron : Nationale Arbeidsraad (NAR)

Gepubliceerd op13 May 2024