Zo werd er enerzijds voorzien in een vrijstelling van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen op het loon, betaald ingevolge een tewerkstelling als gepensioneerde bij een werkgever uit de zorgsector. Ook worden inkomsten hieruit afzonderlijk belast aan een tarief van 33 %. 

Anderzijds werden er ook afwijkingen inzake bekendmaking van het uurrooster en de arbeidstijd voor deze categorie van werkenden ingevoerd.  

Deze specifieke maatregelen voor gepensioneerden die opnieuw in de zorgsector gaan werken, liepen af op 30 september 2023. Aangezien het tekort in de zorgsector echter aanhoudt, werden deze nu met een jaar verlengd van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024. 

Bron : 

  • Wet van 21 december 2023 tot wijziging van de wet van 20 november 2022 houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector, BS 10 januari 2024
Gepubliceerd op13 May 2024