De loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden elk jaar geïndexeerd op 1 januari. Op 24 november 2023 verschenen in het Belgisch Staatsblad de loongrenzen van toepassing op 1 januari 2024.

 

De nieuwe bedragen op 1 januari 2024 zullen zijn:

  • 41.969 euro
  • 83.939 euro

 

Deze bedragen van jaarlijkse verloning van de werknemers bepalen:   

  • de wettelijkheid van het niet-concurrentiebeding van arbeiders en bedienden;
  • de wettelijkheid van het arbitragebeding van bedienden;
  • de modaliteiten inzake toepassing van het scholingsbeding.

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2024 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden, B.S. 24 november 2023

Gepubliceerd op13 Dec 2023