Het eerste deel van het overzicht van de indexaties of CAO-loonsverhogingen voor december 2023, gerangschikt per paritair comit√©: 20231201_indexaties_december_2023_d1_2.pdf 

Gepubliceerd op: 13 May 2024