Op 28 december 2023 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd met als doel de datum van uitgifte van de koopkrachtpremie te verlengen tot en met 31 maart 2024, op voorwaarde dat het recht op de koopkrachtpremie ontstaat vóór 1 januari 2024.

De deadline voor de uitbetaling van de koopkrachtpremie wordt dus verlengd met drie maanden tot 31 maart 2024.

De beslissing over de toekenning (via collectieve of individuele overeenkomst) van een koopkrachtpremie aan de werknemers moet uiterlijk op 31 december 2023 genomen zijn. Deze datum verandert dus niet !

Bron: Koninklijk besluit van 18 december 2023 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de koopkrachtpremie, B.S. 28 december 2023

Gepubliceerd op13 May 2024