De belastingadministratie neemt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen (beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer) werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer bedraagt dan de vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent. Deze referentie wordt door de fiscus geacht vastgesteld te zijn ‘overeenkomstig ernstige normen’.  
 
Voorheen werd de maximaal vrijgestelde kilometervergoeding elk jaar op 1 juli geïndexeerd.
Maar sinds 1 oktober 2022 geldt er ook een trimestriële indexaanpassing. 

Het bedrag van de voor het Staatspersoneel gehanteerde forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (dat in de privésector als referentie geldt voor de beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer), dat sinds 1 januari 2024 0,4269 euro per kilometer bedroeg wordt vanaf 1 april 2024 vervangen door 0,4265 euro per kilometer. Dit zal gelden tot en met 30 juni 2024.

Ondertussen publiceerde de RSZ in haar instructies dat dit bedrag ook geldt als maximumbedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding vrij van RSZ  voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig. 

Zowel de forfaitaire kilometervergoeding die is vastgesteld voor een kwartaal als de forfaitaire kilometervergoeding die voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 is vastgesteld wordt aangemerkt als een ernstige norm.
 
Werkgevers die opteren voor de toepassing van het forfaitair systeem op jaarbasis, moeten zich daar voor de volledige periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 aan houden. Zij kunnen tijdens die periode niet omschakelen naar het forfaitaire kwartaalsysteem. Een eventuele omschakeling naar het forfaitaire systeem op kwartaalbasis kan ten vroegste gebeuren vanaf 1 juli 2024. 

Bron : Omzendbrief nr. 737. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 april 2024 t.e.m 30 juni 2024, BS. 27 maart 2024

Gepubliceerd op13 May 2024