Vanaf 1 januari 2024 wordt de kleinevergoedingsregeling voor kunstenaars vervangen door de "amateurkunstenvergoeding", die onder bepaalde voorwaarden ook wordt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Er zal niet langer een jaarlijks plafond zijn en de maximale dagvergoeding zal worden verlaagd. Daarentegen blijft het maximum van 30 dagen per jaar behouden, net als de limiet van 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever.

Opdrachtgevers die tijdens het jaar meer dan 500,00 EUR aan vergoedingen betalen, zullen een solidariteitsbijdrage van 5% verschuldigd zijn aan de RSZ.

Zowel de amateurkunstenaar als de opdrachtgever moet zich registreren. De opdrachtgever moet ook de prestaties aangeven via een beveiligde elektronische RSZ-toepassing.

Meer informatie over 'Working in the Arts' is terug te vinden op de nieuwe website workinginthearts.be

Bronnen:

  • Wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, B.S. 27 december 2022
  • Koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, B.S. 24 maart 2023
  • Administratieve tussentijdse instructies RSZ - 2023/4
Gepubliceerd op13 May 2024