In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023 -2024, wordt een nationale flitscontrole in de vleessector gepland voor de maand december 2023.  

 

De Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) heeft in dit kader ook een bijkomende checklist voor de vleessector opgemaakt.  

 

Let op ! Deze checklists betekenen niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek.   

 

In 2024 staan volgende flitscontroles gepland :  

  • Januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • Maart: verhuissector
  • Mei: transportsector
  • Juli: bewaking
  • September: groene sectoren
  • November: grootsteden (incl. carwash)

 

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. 

 

 

Bron: Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD)  

Gepubliceerd op15 Jan 2024