In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023 -2024, wordt een nationale flitscontrole in de horeca-sector gepland voor de maand juni 2024.

De Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) heeft in dit kader ook een bijkomende checklist voor de horecasector opgemaakt.
  
Let op ! Deze checklists betekenen niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek.
   
Verder staan in 2024 volgende flitscontroles gepland:

  • September: groene sectoren
  • November: grootsteden (incl. carwash)

Deze Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

Bron:  Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD)   

Gepubliceerd op10 Jun 2024