Flexi-loon in de horecasector geïndexeerd


In het kader van een flexi-job in de horeca heeft de werknemer recht op een minimum flexi-uurloon, bruto is netto aangezien er geen inhoudingen zijn. Verder wordt, samen met ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald.

Door een aanpassing voortvloeiend uit een indexoverschrijding, bedraagt  vanaf 1 mei 2024 het minimumbedrag van het flexi-uurloon 11,41 euro en het flexi-vakantiegeld 0,88 euro per uur (totaal dus 12,29 euro per uur).

Voor alle overige sectoren, met inbegrip van de sector van de gezondheidszorg, zal het basisflexiloon minstens gelijk moeten zijn aan het brutobedrag van het baremieke loon dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie. Indien er geen baremiek salaris werd vastgelegd, dan moet het minstens gelijk zijn aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).

Bron : Administratieve instructies RSZ - 2024/1 / Tussentijdse instructies

Gepubliceerd op10 Jun 2024