Voltijdse werknemers hebben sinds de Arbeidsdeal individueel recht op 5 dagen opleidingen.

Voor het beheren van hun individuele opleidingsrechten heeft de federale overheid de Federal Learning Account (FLA) ontwikkeld, een digitale toepassing die werknemers een overzicht biedt van hun individuele opleidingsrechten.

Voor werkgevers betekent dit de introductie van een nieuwe registratieverplichting. Uiterlijk binnen één maand na afloop van het kwartaal moeten de gevolgde opleiding, de basiskenmerken ervan (zoals begin, einde, aard, resultaat en eventuele financiering) en het aantal opleidingsdagen geregistreerd zijn in de Federal Learning Account. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om de gegevens die door anderen (zoals de opleidingsverstrekker of Sigedis) zijn geregistreerd of berekend, te controleren. Indien nodig moeten ze deze gegevens wijzigen of aanvullen. Werkgevers hebben een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet, om aan deze verplichtingen te voldoen.

Deze verplichtingen treden in principe in werking op 1 april 2024, maar de FLA-applicatie zal pas op 1 juni 2024 volledig ter beschikking zijn. De minister van Werk heeft dan ook bevestigd dat werkgevers dus tot 1 december 2024 de tijd hebben om alle gevolgde opleidingen in 2024 te registreren of te controleren in de Federal Learning Account.

Meer informatie over de applicatie vindt u tevens op www.federallearningaccount.be 

Bron : Verslag Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen – zitting 19 maart 2024 (CRABV 55 COM 1298)

Gepubliceerd op13 May 2024