De ministerraad van 27 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat diverse maatregelen omtrent seizoensarbeid uitvoert.

 

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2023 besliste de ministerraad om de tijdelijke maatregelen voor de seizoensarbeid, die voorzien waren voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, structureel te verankeren vanaf het jaar 2024.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor de uitvoering van de volgende maatregelen:

  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw
  • daarnaast is er een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (100 halve dagen, in plaats van 50 hele dagen, zijn mogelijk. Deze speciale regeling geldt niet voor de uitzendarbeid)
  • de specifieke regels voor de witloof- en fruitteelt worden afgeschaft, met uitzondering van de specifieke dagforfaits voor de witloofsector
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (CAO)
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: Ministerraad van 27 oktober 2023 (News.Belgium)

Gepubliceerd op13 May 2024