In oktober 2023 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.  

 

Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.  

 

In november 2023 verhogen onder meer:   

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;  
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;  

 

Bron: Federale Overheidsdienst Economie

Gepubliceerd op13 May 2024