Het forfaitair belastbaar voordeel wegens het persoonlijk gebruik (privé en of woon-werkverkeer) van een aan een werknemer of bedrijfsleider ter beschikking gestelde bedrijfswagen geldt voor personenwagens, auto’s dubbel gebruik (‘breaks’), minibussen en de zgn. valse lichte vrachtwagens. 
 
Het belastbaar voordeel wordt berekend als volgt: 
 

6/7 x cataloguswaarde van het voertuig x percentage i.f.v. het brandstoftype en de CO2-uitstoot 

Elk jaar verschijnt in het Belgisch Staatsblad een KB met de nieuwe referentie-CO2-uitstoot en dit in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het inkomstenjaar ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. 

De publicatie van het koninklijk besluit liet dit jaar op zich wachten. De toepassing in 2024 op basis van de recentste CO2-uitstootdata zou immers leiden tot een gigantische stijging van het belastbaar voordeel bedrijfswagen. De regering heeft dan ook een akkoord gesloten over nieuwe referentie uitstoten, die op 8 februari 2024 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad:

  • voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 78 g/km
  • voertuigen met dieselmotor: 65 g/km.

Bron : Koninklijk besluit  van 5 februari 2024 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig,  BS 8 februari 2024

Gepubliceerd op13 May 2024