Op 1 december 2023 werd in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel goedgekeurd dat ertoe strekt een lacune in de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden te dichten. Zodat personeelsafgevaardigden ouder dan 65 jaar, kunnen blijven genieten van een bijzondere bescherming tegen ontslag wanneer de wettelijke pensioenleeftijd in de komende jaren stijgt van 65 jaar naar 67 jaar.

 

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk vinden elke vier jaar plaats. De eerstvolgende verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 13 tot en met 26 mei 2024.

 

De gewone, plaatsvervangende en kandidaat- werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk genieten, onder bepaalde voorwaarden, een bijzondere ontslagbescherming. In essentie kunnen deze (kandidaat-) personeelsafgevaardigden enkel ontslagen worden om dwingende redenen vooraf aangenomen door het arbeidsgerecht of door economische of technische reden die vooraf erkend worden door het bevoegd paritair comité.

 

Eén van de situaties waarin de ontslagbescherming kan eindigen voor de installatie van een nieuw verkozen werknemersvertegenwoordiger is wanneer de personeelsafgevaardigde de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, behalve als de onderneming de gewoonte heeft de categorie werknemers waartoe zij behoren in dienst te houden. In 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken worden naar 66 jaar en vanaf 2030 bedraagt deze 67 jaar. Werknemers die zich bij de sociale verkiezingen van 2024 kandidaat stellen en die de komende jaren de leeftijd van 65 jaar bereiken, komen zo mogelijks zonder bijzondere bescherming tegen ontslag te zitten tussen de leeftijd van 65 jaar en 66 jaar.

 

Om deze lacune in de ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers te dichten, zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat personeelsafgevaardigden die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, toch kunnen blijven genieten van een bijzondere bescherming tegen ontslag. Dit gebeurt door in de huidige wetgeving vanaf 1 februari 2025 65 jaar te vervangen door 66 jaar en door 67 jaar vanaf 1 februari 2030.

 

Deze informatie blijft onder voorbehoud van publicatie van de wetgeving in het Belgisch Staatsblad. We houden u verder op de hoogte via onze nieuwsberichten.

 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (Parl.St. Kamer, 55-3500)

Gepubliceerd op13 May 2024