Via de wet van 24 maart 2024 wordt enerzijds een specifieke ontslagbescherming ingevoerd voor werknemers die zo’n behandeling of programma volgen en anderzijds voorzien in een bescherming van hun arbeidsrechten wanneer zij als gevolg hiervan afwezig zijn van het werk.

Let wel, er wordt geen specifiek verlof ingevoerd om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medische begeleide voortplanting te volgen. Voor afwezigheden in dit kader zal dus nog steeds een oplossing moeten worden gevonden in de algemene bepalingen van het arbeidsrecht ((on)betaald verlof, ,…).

Bron: Wet  van 24 maart 2024 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, BS 18 april 2024

Gepubliceerd op13 May 2024