Aanvragen voor loopbaanonderbreking weldra verplicht elektronisch

Vanaf 1 juli 2024 zullen de aanvragen om uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, verplicht elektronisch moeten worden ingediend bij de RVA.

De verplichte online indiening komt er voor alle sectoren, behalve voor het onderwijs waar de verplichting ingaat vanaf 1 oktober 2024.

Overgangsperiode
Om iedereen de mogelijkheid te geven de online toepassing te leren kennen, voorziet de RVA in een algemene overgangsperiode van 3 maanden. Voor de werknemers die problemen hebben met het gebruik van de toepassing, aanvaardt de RVA nog tot 1 oktober 2024 aanvragen op papier.

Uitzondering
Voor de specifieke sector van het onderwijs loopt de overgangsperiode tot eind december 2024.

Bron : Rijkdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

Gepubliceerd op13 Jun 2024