Primaire tabs

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe werken plots in een stroomversnelling kwam. We beseffen vandaag dat we niet meer teruggaan naar vroeger, maar dat telewerken onze realiteit is of wordt. De evolutie naar een hybride werkomgeving, waarbij zowel werkgevers als medewerkers de ideale mix tussen werken vanop kantoor of van thuis zoeken, is volop ingezet.

  • Maar hoe verzoen je telewerk met werken op de werkvloer?
  • Wat is de rol van de leidinggevende en hoe kan die vanop afstand aansturen?
  • Hoe kan u kosten optimaliseren in het kader van telewerk?
  • En wat met de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers bij telewerken?

Succesvol telewerken? 6 bouwstenen

1. Wettelijk in orde

Zowel bij structureel als bij occasioneel telewerk zijn er bepaalde juridische verplichtingen te vervullen. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht tot een nieuwe risicoanalyse, aangezien het hier gaat om een wijziging in de werksituatie. Verder kunt u aan uw medewerkers die telewerken ook bepaalde vergoedingen voor hun thuiswerkkosten toekennen. Attentia staat u graag bij met het nodige advies zodat u wettelijk in orde bent.  

3. Telewerk en fysiek welzijn

Bij telewerk is het belangrijk om ook het fysiek welzijn van medewerkers goed te bewaken. Enerzijds is er de ergonomie waarbij het inrichten van een optimale thuiswerkplek een basis is. Maar u kunt uiteraard nog verder gaan dan dat. Ook aandacht voor beweging en sensibiliseren van medewerkers om voldoende te blijven bewegen is cruciaal bij telewerk en draagt immers bij tot een verhoogde immuniteit.
 

5. Leiderschap

Bij het integreren van telewerk in de werkcultuur, wordt ook van de leidinggevenden een andere aanpak verwacht. Voor hen is het niet eenvoudig om de vinger aan de pols te houden van hun medewerkers. Leidinggevenden hebben dus nood aan andere skills. Attentia biedt hiervoor oplossingen op maat om de nodige teamdynamiek te bewaren.

2. Optimaliseren van kosten

Kiezen voor telewerken brengt ook opportuniteiten met zich mee om bepaalde kosten te gaan optimaliseren. Denk maar aan de woon-werkvergoeding of het optimaliseren van loonkost via een plan flexibel verlonen.
Onze experts bekijken graag samen met u de mogelijkheden op vlak van loon- en personeelsoptimalisatie voor uw onderneming.  
 

4. Telewerk en psychosociaal welzijn

Hoe meer we vanop afstand gaan werken, hoe belangrijker het menselijk aspect wordt. Aandacht voor de psychosociale risico’s is iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Leiding geven of samen werken vanop afstand, brengt vaak extra stress of mentale belasting met zich mee. Dit verdient de nodige aandacht zodat stresssignalen tijdig worden erkend. Onze experts beschikken over de nodige kennis om zowel uw medewerkers als managers hierin te begeleiden.

6. Technologie  

Dankzij de technologie werken we vandaag makkelijker dan ooit vanop afstand. Duidelijke afspraken over de manier van het gebruik van technologie zijn noodzakelijk. En wat met de beveiliging van uw netwerk? Onze partner Wortell ondersteunt bedrijven technologisch in het optimaal en duurzaam telewerken.
 

 

Whitepaper telewerken
 

  Wettelijke verplichtingen en mogelijke vergoedingen?

  Wat met telewerk en leiderschap?

✔  Hoe houdt u telewerkers fysiek en mentaal gezond?

✔  Hoe pakt u de technologie en security aan?

 

Ontdek diepgaandere informatie rond de bouwstenen voor een succesvol telewerkbeleid in onze whitepaper. Alle aspecten waar uw onderneming rekening mee moet houden, komen aan bod.

Download onze Whitepaper

 

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer