“We kunnen onze medewerkers beter en op maat verlonen, zonder de kosten te verhogen.”
Erik Martens, Senior Program Manager, ING België

ING België wilde op een zeer korte termijn starten met individuele verlonings- en beloningspakketten. Zo speelt de organisatie in op de reële behoeften van de medewerkers en creëert ze een flexibel systeem waarin ruimte is voor persoonlijke invulling en evolutie. Het draait om vernieuwing om medewerkersengagement te behouden.

 

“We stonden voor een complexe uitdaging na het afsluiten van een CAO die zowel een loonmatiging als de invoering van een cafetariaplan inhield“, duidt Erik Martens, Senior Program Manager. “We hadden negen maanden om vanaf een wit blad een cafetariaplan uit te werken waarvan enkel de algemene contouren bepaald waren in de CAO.”

 

"ING België ging aan tafel zitten met Attentia en via een 4-tal workshops kregen de plannen concreet vorm. Op 9 maanden tijd creëerden ze samen een gepersonaliseerd verloningssysteem met brede keuzemogelijkheden voor de medewerkers en met de mogelijkheid om voor een aantal componenten jaarlijks andere keuzes te maken. De inhoud van het plan zelf (de voordelen) kunnen ook flexibel evolueren in de toekomst.”

Uitdagingen

  • Nieuw evenwicht vinden in tijden van loonmatiging
  • Volgende stap als Top Employer: medewerkerstevredenheid verhogen, wat ook bijdraagt tot de productiviteit.
  • Werken aan employer branding om toptalent te behouden en aan te trekken

Oplossingen

  • Cafetariaplan ten voordele van de medewerkers
  • Uitrol op 9 maanden
  • Met een geautomatiseerde beheerstool

Resultaat

  • Hogere personeelsretentie
  • Meer keuzes en voordlen voor de medewerker terwijl het budget onder controle bleef