“Ik ben alvast heel tevreden van het resultaat tot nu, omdat ik binnen mijn eigen team al zie wat de tijdswinst is. De HR-medewerkers zijn zeer tevreden en dat maakt dat wij tevreden zijn.”
Kim Faes, Manager Personeelsadministratie bij i-mens

i-mens is een toonaangevende organisatie van meer dan 6.000 medewerkers actief in de zorg in Vlaanderen en Brussel. Zij zijn al jaren tevreden klant van Attentia sociaal secretariaat en zetten het laatste jaar volop in op de digitalisering van HR. En ook daar kozen ze voor Attentia, meer bepaald voor DOTS, het online HR & Well-being platform. “Wij hebben voor DOTS gekozen omdat we als bedrijf heel hard inzetten op digitaliseren en automatiseren. We willen ook het eigenaarschap bij de medewerkers verhogen. En eigenlijk speelt DOTS hier perfect op in,” vertelt Kim Faes, manager personeelsadministratie bij i-mens. Medewerkers kunnen voortaan alle HR-informatie online raadplegen, hun personeelsdossier aanpassen waar nodig, documenten digitaal ondertekenen, bij afwezigheid wegens ziekte kunnen zij hun doktersbriefje opladen …

 

Ook bij de HR-medewerkers zorgt dit voor een verhoogde efficiëntie. Het administratief werk wordt gereduceerd en ook qua opvolging verloopt alles vlotter, omdat dit nu gewoon online mogelijk is. “Vroeger hadden we heel wat papieren flows die een extra werkbelasting brachten voor zowel de HR-medewerkers, als de medewerkers, als de leidinggevenden. Door het werken met DOTS gaan we over naar één platform, waardoor al die papieren flows wegvallen en we heel wat tijdswinst genereren voor zowel de medewerker als HR,” vult Kim Faes aan.

 

Ook de total information flow bij i-mens werd in zijn geheel bekeken en daar zat Attentia eveneens mee rond de tafel. Een belangrijk onderdeel was de implementatie van een planningstool, daar was een link met DOTS cruciaal om ervoor te zorgen dat alle informatie correct doorgaat naar de planningstool en dat er finaal een correcte uitbetaling van het loon gebeurt.

 

“Attentia heeft ook bepaalde processen met ons hertekend, want soms zit je vastgeroest in bepaalde bestaande procedures en gewoontes. Daar was het interessant dat Attentia ons kon ondersteunen en vanuit hun expertise kon meegeven hoe andere bedrijven bepaalde zaken aanpakken. En zo dacht Attentia actief met ons mee rond het opzetten van het systeem,” vertelt Isabelle Marichal, directeur HR bij i-mens.

“Ik ben alvast heel tevreden van het resultaat tot nu, omdat ik binnen mijn eigen team al zie wat de tijdswinst is. De HR-medewerkers zijn zeer tevreden en dat maakt dat wij tevreden zijn. Maar belangrijker nog: we zetten ook als bedrijf stappen vooruit!” Aldus Kim Faes.