“De sociale verkiezingen komen er weer aan en deze moeten vlot verlopen. Daarom schakelen we opnieuw de specialisten in van Attentia.”
Gary Vercammen, HR Services Manager, Alken Maes

Vier jaar geleden vertrouwde Alken Maes ook op Attentia voor de begeleiding van de sociale verkiezingen en zag er alleen maar voordelen in. De procedure is zeer uitgebreid en gebonden aan strikte deadlines. Geen enkel bedrijf kan zich veroorloven fouten te maken bij deze vierjaarlijkse verkiezing van de collectieve personeelsvertegenwoordiging binnen de ondernemingsraden (OR’s) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW’s).

 

Bij Alken Maes werken een 500-tal medewerkers verspreid over twee technische bedrijfseenheden nl. in Alken en in Mechelen. Alken Maes moet bijgevolg twee sociale verkiezingen houden, voor twee Ondernemingsraden. Elk bedrijf met meer dan 50 personeelsleden kiest ook om de vier jaar de vertegenwoordigers voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Iedereen mag stemmen, gesyndiceerd of niet.

 

Het inrichten van een stembureau, neerleggen van een proces-verbaal van verkiezingen, al dan niet elektronisch stemmen, stemmen per brief, vervanging van kandidaten, kandidatenlijsten, ev. de gedeeltelijke stopzetting van de procedure: er komt heel wat bij kijken.

Uitdagingen

De sociale verkiezingen voor twee ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) foutloos organiseren, zonder HR nodeloos te belasten

Oplossingen

  • Ondersteuning door Attentia, in combinatie met het pakket XY
  • Alken Maes heeft ook het loonverwerkingspakket eVolution, e-loonsbrieven en het HR selfservice portaal, maar dit is geen vereiste.

Resultaat

  • Nauwgezette verkiezingskalender
  • Efficiëntie en geactualiseerde kennis
  • Gerust gevoel bij werkgever, kandidaten en vakbonden