Maar liefst 46% van de Belgische medewerkers krijgt vroeg of laat te maken met rugklachten. Dat kost een Europese werkgever jaarlijks gemiddeld € 17.000. Een mogelijke oorzaak die vaak over hoofd gezien wordt? Trillingen!  

 

Het risico van globale lichaamstrillingen wordt in meer dan de helft van de gevallen niet opgenomen in het globaal preventieplan. Trillingsmetingen zijn dan ook eerder een zeldzaamheid. Tijd om hier verandering in te brengen!

 

Wat verstaan we onder globale lichaamstrillingen?

Dit zijn trillingen die worden overgebracht via de stoel (bijvoorbeeld bij een heftruck) of voeten (bijvoorbeeld bij een meerij stapelaar) op het lichaam van medewerkers. Ze houden belangrijke risico’s in voor de gezondheid en veiligheid van de medewerker. Zowel acute effecten (zoals bv. algemeen ongemak, duizeligheid, vermoeidheid) als chronische effecten (zoals bv. aandoeningen van de lage rug en beschadigingen van de wervelkolom) zijn mogelijk. 

 

Wat zegt de wet?  

Je bent als werkgever verplicht om de blootstelling van lichaamstrillingen in kaart te brengen aan de hand van een geschikte risicoanalyse (RA)Wanneer uit deze RA blijkt dat de wettelijk bepaalde actiewaarde (0,5 m/s2) overschreden wordt, moet je de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om de risico’s te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de bepaling van een maximale blootstellingsduur of het verstrekken van hulpmiddelen. Wordt de wettelijk bepaalde grenswaarde (1,15 m/s2) overschreden, dan moet je als werkgever onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling terug te brengen onder de grenswaarde. Daarnaast is het ook belangrijk om volop in te zetten op opleiding over de getroffen preventiemaatregelen en veilige werkmethoden.  

 

Een trillingsmeting loont! 

Met een risicoanalyse trillingsmetingen krijg je een objectieve kijk op welke preventiemaatregelen je dient te nemen, rekening houdend met de effectieve blootstelling en omstandigheden op de werkvloer. Omdat je zorgt voor een veiligere en gezondere werkplek, vermijd je het risico op rugklachten bij je medewerkers. Bovendien kan je als werkgever het absenteïsme en de daarbij gepaarde indirecte kosten verlagen. 

 

Dankzij de trillingsmetingen kregen we een blik op de realiteit van de rugbelasting van de (heftruck)bestuurders. Door middel van de vergelijkende studie tussen de verschillende voertuigen, weten we welke er als beste uitkwam. Met dit advies kunnen we bij de aankoop van nieuwe voertuigen rekening houden. Tenslotte kregen we advies om de werkomstandigheden zoals ondergrond, opleiding voor stoelinstellingen,… te optimaliseren.” 
(Thierry Laurent, PA arbeidsveiligheid te Oleon Ertvelde)