Uit nieuw onderzoek blijkt dat er bij mannen en vrouwen in hetzelfde beroep een verschil in letsel- en ziekterisico’s is.  Zo loopt een man die werkt als poetshulp een groter risico op een arbeidsongeval of ziekte dan zijn vrouwelijke collega. Een vrouw in de gezondheidszorg loopt een groter risico dan haar mannelijke tegenhanger.

 

Verschillen in geslacht – zowel op grond van biologische als sociaal-culturele factoren  kunnen de gezondheid en veiligheid op het werk van mannen en vrouwen op verschillende manieren beïnvloeden. Zo hebben mannen en vrouwen gemiddeld enkele biologische verschillen; denk aan lichaamsgrootte en -vorm, spieranatomie en -functie, het metabolisme van toxische verbindingen, hormonen en immunologische reacties.  

 

Daarnaast resulteren zowel sekse als gendergerelateerde rollen en verwachtingen in een verschillende participatie van mannen en vrouwen in verschillende beroepen op de arbeidsmarkt. Dat leidt ook tot verschillen in beroepsmatige blootstellingen.  

 

Mannen en vrouwen voeren in hetzelfde beroep niet altijd dezelfde werktaken uit, of kunnen ze dezelfde taken verschillend uitvoeren.  

 

Tenslotte kunnen mannen en vrouwen verschillende gezondheidsreacties hebben die samenhangen met dezelfde taaktoewijzingen, vanwege de interactie van hun werkomgeving met op geslacht gebaseerde biologische verschillen. 

 

Impactstudie 

Het Canadese Institute for Work & Health (IWH) heeft de impact hiervan onderzocht op de voorkomen van arbeidsongevallen per gender voor verschillende beroepsgroepen. Het onderzoek identificeerde verschillende beroepen waar de risico's op letsel/ziekte verschillen tussen mannen en vrouwen: 

 

  • Hogere risico's voor mannen in schoonmaakwerk, bosbouw, noodhulp en productie 
  • Hogere risico's voor vrouwen in de aluminiumproductie en de gezondheidszorg 

De onderzoekers vonden ook enkele verschillen in letsel-/ziekterisico's voor mannen en vrouwen op basis van blootstelling (d.w.z. gevaren of werkomstandigheden): 

  • Hogere risico's voor mannen als gevolg van fysieke belasting, lawaai, sommige vormen van repetitief werk en chemische en biologische blootstellingen 
  • Hogere risico's voor vrouwen als gevolg van repetitieve werktaken, bepaalde fysieke belasting, schoonmaakmiddelen, metaalbewerkingsvloeistoffen en motoruitlaatgassen 

De meeste onderzoeken naar psychologische blootstellingen vonden geen significante risicoverschillen voor mannen en vrouwen tussen beroepen. Dit omvatte pesten, werkdruk, lage organisatorische ondersteuning en werkstress. 

Deze resultaten zijn uiteraard niet volledig. Ook voor andere beroepen en blootstellingen kunnen er genderverschillen bestaan.  

 

Factor in risicoanalyse 

Aangezien mannen en vrouwen verschillende risico's op arbeidsongeschiktheid kunnen hebben, ook binnen hetzelfde beroep, voor sommige fysieke blootstellingen en in mindere mate voor sommige chemische en biologische blootstellingen, hou je hier dus best rekening mee bij de opmaak van de risicoanalyse