Ingrijpende ervaringen op en naast het werk, zoals een overlijden van een collega of dierbare naaste, een arbeidsongeval of een bedrijfsbrand, verbale of fysieke agressie, hebben een grote impact op medewerkers en hun omgeving. 

 

Het Employee Assistance Program trauma

Sinds 2015 ben je als werkgever verplicht om begeleiding te bieden bij een gebeurtenis op de werkvloer die als traumatisch ervaren wordt of kan worden. Attentia ontwikkelde in dat kader het Employee Assistance Program trauma. Teken je als werkgever in op het EAP-programma, dan staat een psychosociale hulpverlener 24/7 telefonisch klaar voor begeleiding na een schokkende gebeurtenis. Medewerkers hebben daarbij recht op 5 vertrouwelijke sessies

 

Attentia breidde zijn aanbod recent uit, want niet enkel een traumatische ervaring op de werkvloer verhindert je medewerker om de focus op zijn of haar werk te leggen. Ook traumatische gebeurtenissen in de privésfeer zoals het verlies van een dierbare, een woninginbraak of een ernstig verkeersongeval hebben een grote impact op teamleden.  

 

EAP Trauma in cijfers 

Dat het EAP Trauma programma loont, bewijzen de cijfers: 

 

  • 36% van de oproepen gaan over een privétrauma. De meest voorkomende reden hierbij is een overlijden van een naaste. 
  • 64% gaat om een trauma op de werkvloer. De voornaamste aanleidingen voor een oproep op de Traumalijn zijn agressie of een arbeidsongeval
  • Meer dan de helft van de oproepers is in ziekteverlof door het trauma. Maar vóór de traumabegeleiding geeft slechts 40% aan in staat te zijn te werken. Na de traumabegeleiding gaat het over 70%.  
  • 65% van de bellers zijn vrouwen en 35% mannen. 71% zijn bedienden, 17% arbeiders en 10% is leidinggevende. 
  • 67% is Franstalig, 33% is Nederlandstalig. 

 

Wist je dat?

Medewerkers die de bijstand inschakelden, geven een gemiddelde appreciatiescore van 9 op 10. 

 

Kun je anticiperen op een traumatische gebeurtenis? 

 

Een schokkende gebeurtenis lijkt volledig onvermijdbaar, maar toch kun je acties nemen en leren uit precedenten. Zo ga je te werk: 

 

  • Start met een analyse van psychosociale risico’s op het werk. Breng precedenten en mogelijke risico’s rond schokkende gebeurtenissen in kaart. 
  • Stippel daarna een transparant en gecoördineerd beleid rond schokkende gebeurtenissen uit. Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Welke hulpverlening wordt ingeschakeld, wanneer en door wie? 
  • Sensibiliseer je medewerkers, leidinggevenden en sleutelfiguren en zorg voor opleiding. Wat is een schokkende gebeurtenis? Wat kan de impact zijn? Wat zijn de signalen? Sleutelfiguren kunnen de eerste opvang verzorgen en signalen van traumatische stress oppikken. 

 

Meer weten over EAP?

Contacteer ons via qiosq.prev@attentia.be of bel 02 400 03 61.