Met het najaar voor de deur, is dit hét moment om je te concentreren op de evaluatie van het jaaractieplan (JAP) 2023, de voorbereidingen voor 2024 én het bijwerken van het Globaal preventieplan (GPP). We geven je een handig overzicht ter opfrissing.
 

Belangrijke deadlines

 
Oktober:
 • Evaluatie JAP 2023: Wat ging goed? Wat kan beter?
 • Opmaak voorstel JAP 2024: Aan te bieden bij het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) vóór 1 november.
 • Review GPP: Bijsturing of nieuw plan voor 2024-2028. Net als het JAP, dient het GPP ook voorgelegd en goedgekeurd te worden door het CPBW. Deadline: 1 november.
December:
 • Goedkeuring JAP 2024: bij het CPBW vóór 31 december.
 • GPP 2024-2028: aanpassing of nieuw plan goedgekeurd vóór 31 december.
 

Wat is een Globaal preventieplan?

 
Het GPP is een wettelijk verplicht document waarin werkgevers beschrijven welke preventieve acties de komende vijf jaar genomen zullen worden om risico’s binnen de organisatie te verminderen. Zodra je personeel aanneemt, val je onder de welzijnswetgeving en ben je verplicht een GPP op te stellen. Hoewel de wet geen specifieke voorschriften bevat over hoe het plan er precies moet uitzien, dient het wel duidelijk te maken welke preventiemaatregelen in de komende vijf jaar genomen zullen worden, én moet het tenminste de volgende 4 elementen bevatten:
 
 • Methode om de prioriteit van de maatregelen te bepalen: zorgt voor focus.
 • Middelen (budget) en methodes: om de maatregelen te implementeren; zorgt voor duidelijkheid en structuur.
 • Opdrachten en verplichtingen: van alle betrokken en verantwoordelijke personen; zorgt voor helderheid en accountability.
 • Timing: voor de implementatie van elke preventieve maatregelen; zorgt voor monitoring van de vooruitgang.
 
Het GPP omvat de gehele organisatie en is een essentiële hoeksteen voor je preventiebeleid. Hierdoor kun je gestructureerd preventiemaatregelen inplannen en risico’s effectief aanpakken. 
Het jaaractieplan is een afgeleide van het GPP en specificeert welke maatregelen uit het GPP dat jaar in praktijk gebracht zullen worden.
Deel van het Dynamisch Risicobeheersingssysteem    
Ondernemingen evolueren voortdurend. Een GPP is dan ook een dynamisch document dat periodiek moet worden bijgewerkt. In die zin is een GPP een concrete uitwerking van het zogenaamde ‘dynamisch risicobeheersingssysteem  ’. 
Het DRBS is een systeem voor een continu beheer van de risico's in een organisatie, waarbij rekening moet worden gehouden met de evolutie en wijzigingen in de organisatie. Het DRBS bestaat uit 4 fasen (uitwerking - programmatie - uitvoering - evaluatie) en heeft betrekking op de verschillende welzijnsdomeinen.
Het GPP vormt het overzicht van alle geprogrammeerde uit te voeren preventieve acties in het kader van dit DRBS.
 

Voordelen van een Globaal preventieplan

 
 • Inzicht in risico's: Het helpt je potentiële risico's te identificeren die je eerder wellicht over het hoofd zag.
 • Prioritering: Je kunt preventiemiddelen optimaal inzetten door prioriteiten correct te bepalen.
 • Helder overzicht: Het GPP biedt een goede houvast, vooral voor bedrijven die niet dagelijks met preventie bezig zijn.
 • Communicatie: Het is een uitstekend middel om over werkpunten te communiceren naar alle betrokken partijen.
 

Hulp nodig?

Het kan een uitdaging zijn om dit allemaal alleen te doen. Gelukkig hoef je dat niet! Attentia biedt ondersteuning op maat voor jouw KMO bij het opstellen van je GPP en JAP. Maak het jezelf makkelijker en kies uit de formule die je nodig hebt.